Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
23 Mayıs 2022

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların yol açtığı her türlü hastalığın tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenilen branştır. Hepatit(sarılık), cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV(AIDS), tifo, bruselloz, tüberküloz ya da grip ve benzeri solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, ishaller, menenjit, ensefalit gibi beyin ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, diyabetik ayak enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, yoğun bakım ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi pek çok hastalığın takip ve tedavisinin yanı sıra seyahat aşıları, erişkin bağışıklama (aşılama) vb hizmetler de verilmektedir.

 Enfeksiyon Hastalıkları Birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler verir.

Uzm. Dr. Emine KURU İNCİ

Eğitim Bilgileri:      Tıp Fakültesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1994

Uzmanlık: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Başkent Üniversitesi, 2005