T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimimiz 2021 Yıllı Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 10/02/2021

YILLIK EĞİTİM PLANI (2021)

Sıra

Eğitim Konusu

Alt Konu

Amaç/Hedef

Eğitimci Adı

Eğitim Yeri

Eğitime Katılacak Personel

Eğitim

Tarih Süresi

Eğitim

Yöntemleri

Eğitimin Aşamaları

Eğitim

Materyalleri

Değerlendirme Yöntemi

1

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

-Cerrahi Profilaksi

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı

-Cerrahi Profilaksi

Akılcı ilaç kullanımının öneminin kavranması

Dr.Emine KURU

İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan

Eğitim

Tüm Hekimler Cerrahi Hekimler

Ocak

Nisan Temmuz

Ekim

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

2

Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Önlenmesi

- Hastane Enfeksiyonlarının tanımı

- Hastane Enfeksiyonlarının risk faktörleri

-KKEK

-Enfeksiyon kontrol önlemleri

(El hijyeni,izolasyon önlemleri,akılcı antb.kullanımı,hastane temizliği,sterilizasyon- dezenfeksiyon)

Personelin konu ile ilgili

bilgilenmesini sağlamak

 

 

Dr.Emine KURU

İNCİ

( Enf.Hast.Uzm

 

Uzaktan

Eğitim

Tüm personeli

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

3

-El hijyeni

• El hijyeni önemi,endikasyonları

• El hijyeni sağlama yöntemleri

• Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

• El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

• Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

-El Hijyeni ,öneminin kavranması ve etkin uygulanması

Dr.Emine KURU

İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

 

Uzaktan

Eğitim

Tüm personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

4

Hastane Temizliği

- Hastane temizliği (genel alan temizliği)

-Bölüm bazlı temizlik

-Riskli alan temizliği

Temizlik maddelerinin kullanım özelliklei

KKEK

-Temizlik malzemelerine maruziyette yapılacaklar

Hastane ve bölüm bazlı temizlik, temizliğinin etkin uygulanabilmesi.

Belgin Şarlı (Enf.Hemşiresi)

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

5

-İzolasyon Önlemleri

-İzolasyon Önlemleri

-Kullanılan Tanımlayıcı Figürleri ve Kullanımı

-KKEK -El hijyni

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak ve farkındalığı arttırmak

Dr.Emine KURU

İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan

Eğitim

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

6

Sterilizasyon Dezenfeksiyon

-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği

-Sterilizasyon yöntemleri

-Sterilizasyonun kontrolü

-Dezenfektanlar ve kategorileri,kullanımı

-Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü

Personelin sterilizasyon – dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgilerinin güncellenmesini sağlamak

Uzm. Dr. Aybars ÖZSOY

Uzaktan

Eğitim

Sağlık pers. Sterilizasyon Endoskopi Amel. pers.

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

7

Örnek Alma Yöntemleri Numune Transferi

-Doğru Örnek Alma Yöntemleri

-Güvenli Numune Transferini

Doğru örnek alma ve güvenli transferini öğrenme ve uygulama

Mikrobiyoloji Uzm.

Dr. Aybars ÖZSOY

Uzaktan

Eğitim

Tüm Sağlık personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

8

Atık Yönetimi

Tıbbi Atıklar

-Tehlikeli Atıklar

-Evsel Nitelikli Atıklar

-Atıkların toplanması Taşınması,Geçici Depolanması

-Yarattığı Sağlık Riskleri Neden Olacak Yaralanmalar , Hastalıklar ve Alınacak Tedbirler.

-KKEK

Atık Yönetimi öneminin kavranması

ve uygulanabilme

Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

 

 

Sezgi Merve YAZICI

(Atık Brimi Srm.)

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

9

Sağlık Tarama

- Sağlık Tarama ve aşılama prog.,Bağışıklama

-Kesici Delici Alet Yaralanması

-Kan ve Vücüt Sıvılarına Maruziyet

KKEK

-Bulaşıcı Hastalıklar

-Kimyasallara Maruruziyette Yapılacaklar

Personelin konu ile ilgili

bilgilenmesini sağlamak

Hülya ÇORAK

Sağlık Tarama Birimi Srm.

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

Tüm Personeli

Yıl Boyu

Soru/Cevap

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

10

Eczane Eğitimi

İlaçlarda advers etki ve etki bildirimi Farmakovijilans

-İlaç geçimsizlikleri

-Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ecz.CEREN YILDIZ ÜNSAL BOZKURT

Uzaktan

Eğitim

Tüm sağlık personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

11

Eczane Eğitimi

İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları

-İlaç stabilitesi

-Yüksek riskli ilaçlar ve kullnımında dikkat edilmesi

gereken hususlar

-Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar

İlgili personelin konu ile ilgili

bilgilerinin güncellenmesi

 

 

Ecz.Emine Kalay

Aydın

 

 

Uzaktan

Eğitim

 

 

Tüm sağlık personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

12

Eczane Eğitimi

Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı antibiyotik kullanımı

Akılcı ilaç kullanımının öneminin kavranması

Evren Yürütmen

( Eczacı )

Uzaktan

Eğitim

Sağlık personeli

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Katılımcı Değerl.

13

Eczane Eğitimi

Gebelik ve laktasyonda ilaç uygulamaları

-Geriatride güvenli ilaç uygulamaları

-Pediatride güvenli ilaç uygulamaları

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin

güncellenmesi

Ecz.Özge YELEN

 

Uzaktan

Eğitim

Sağlık personeli

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

14

Eczane Eğitimi

Nütrisyonel destek tedavisi ve Nütrisyonel destek ürünleri

-İlaç hazırlama teknikleri

-Tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin

güncellenmesi

Ecz.Özge Yelen

Uzaktan

Eğitim

Sağlık personeli

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

15

Eczane sarf depo eğitimi

Tıbbi sarf malzeme oumsuz olay ve olumsuz olay bildirimi

Materyovijilans

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin

güncellenmesi

Şengül DEMİREL CENGİZ

(Ecz.Sarf Mal. Sor.

Uzaktan

Eğitim

Sağlık personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Katılımcı Değerl.

16

İlaç Yönetimi

İlaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç kırılmalarına müdahale

İlacın güvenli Transferini gerçekleştirecek personele ilaçların güvenli transferi ve tehlikeli ilaç kırılmalarına müdahale konusunda farkındalığı sağlamak

Ecz. Mustafa DURAK

Uzaktan Eğitim

ilgili Personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

17

CPR

İleri yaşam desteği

Temel yaşam desteğini kavrama ve uygulayabilme

Uzm.Dr.Candan HAYTURAL (Anest.Rean.Uzm

Uzaktan Eğitim

Mavi Kod Ekibi Acil Pers Radyoloji Pers.

Yıl Boyu

Soru/Cevap

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Soru-Cevap

18

CPR

Temel yaşam desteği

Temel yaşam desteğini kavrama ve

uygulayabilme

Uzm.Dr.Candan HAYTURAL

(Anest.Rean.Uzm.

Uzaktan

Eğitim

Sağlık pers.hariç tüm çalışanlar.

Yıl Boyu

Soru/Cevap

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Soru-Cevap

19

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

-Kişilerarası iletişimi

-Beden dili

-Empati

-Etkili dinleme

Etkili konuşma Geri bildirim

-İletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar

Zor insanlarla iletişim İletişimde kriz yönetimi

-Kişilerarası iletişimi tanımlayabilme

-Beden dilini kullanabilme

-Empati yapabilme

- Etkili Dinleyebilme ve konuşabilme

- İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışların kazanılması

Savaş KURT

( Psikolog )

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

20

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

Stres Yönetimi

-Öfkeyi kontrol etme ve yönetme

-Tükenmişlik Sendromu

Personelin olumlu tutum ve davranış kazanabilmesinin sağlanması

Savaş KURT

( Psikolog )

Uzaktan

Eğitim

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

21

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

-Çalışanlar arası iletişim

-Hasta ve yakınları ile iletişim

lgili personelin konu ile ilgili

farkındalığın arttırılması

İlknur Keleş (Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan

Eğitim

Temizlik personeli

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Katılımcı Değerl.

22

İletişim Teknijleri

ve Kriz Yönetimi

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

Zor insanlarla iletişim İletişimde kriz yönetimi-Stres yönetimi

lgili personelin konu ile ilgili

farkındalığın arttırılması

İlknur Keleş (Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan

Eğitim

Acil Birimi personeli

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Katılımcı Değerl.

23

Hasta Karşılama – Yönlendirme Eğitimi

Hasta memnuniyeti Hasta haklarının ve sorumlulukları ve uyulması gereken İletişim

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

İlknur Keleş (Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan Eğitim

Hasta Karşılama- Yönlendirme Müracat-Kayıt Personeli

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

24

Enfeksiyonlardan Korunma ve İletişim Becerileri

İletişim becerilerinin geliştirilmesi Enfeksiyon kontrol ve önlemleri KKEK

lgili personelin konu ile ilgili farkındalığın arttırılması

İlknur Keleş (Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan Eğitim

Morg pers

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Katılımcı Değerl.

25

Çalışan Hakları

-Mobing

Çalışanlara yönelik mobbing uygulamalarının bilinmesi

Savaş

KURT(Psikolog)

Uzaktan

Eğitim

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

26

Çalışan Hakları

-Beyaz Kod

Beyaz kod uygulamasının kavranması ve uygulanması

Elif Çavuşoğlu (Çalışan Hakları Birimi Srm)

Uzaktan

Eğitim

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

27

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

-Hasta memnuniyetinin

-Hasta haklarının ve sorumlulukları

-Etik ve hasta hakları

-Hasta Mahremiyeti

-Hasta memnuniyetinin belirlenmesi

-Hasta haklarının ve sorumluluklarının kavranması

-Etik ve hasta haklarının kavranması

Gülay ÇAKIR

( Hasta İletişim

Bir.Sor.)

Uzaktan

Eğitim

 

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön-Son Test

28

-Bilgi Güvenliği

-Bilgi Güvenliği

-Hasta bilg. Mahremiyetin ve gizliliğinin korunması

-BYS Uygulamalarının Etkin Kulanımı

-BYS uygulamalarına ilişkin güncellemeler

-Temel ağ eğitimi

-Hatırlatıcı faaliyetler hakkında bilgi

-Bilgi güvenliğinin öneminin kavraması ve farkındalık oluşturmak.

- Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin

Kulanımını sağlamak

 

 

Fatih Arı

( Bilgi işlem sorumlusu)

Uzaktan

Eğitim

Tüm personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön - Son Test

29

Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Temel afet bilinci

-Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı

-Kırmızı kod

-Krize müdahale ve afet yönetimi

-Afet Triajı

-Yangın söndürücülerini ve hortumlarını kullanabilme

-Kırmızı kod

Krize müdahale ve afet yönetimi konuları ile ilgili personelin bilgilenmesini sağlamak

Ersal CANVER

( Sivil Savunma Sorumlusu )

 

 

Uzaktan

Eğitim

 

 

Tüm personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

30

YOTA

YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) tanımlamak, YOTA sürecinde yer alan aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

Personelin konuyla ilgili bilgilendirilmesi

Ebru AYDEMiR GEDÜK

Verimlilik Birim Srm

Uzaktan

Eğitim

Tüm personel

Yıl Boyu

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

31

Radyason Güvenliği

Radyasyon uyguamasının yapıldığı alanlarda hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon uyguamasının yapıldığı alanlarda çalışan Personelin konu ile ilgili bilgilendirmek

Zeynep YÜCELER ŞENER Radyoloji Uzmn.Dr.

Uzaktan Eğitim

Tüm personel

Yıl İçinde

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

32

HBTC Kullanımı

HBTC Preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilecekler

-Kalibrasyon ve kalite kont.sonuçlarının değerlendirilmesi

-Cihazın temizliği ve bakımı

İlgili personelin konu ile ilgili

bilgilerinin güncellenmesi

Laboratuvar Sorm.Teknisyeni

Uzaktan

Eğitim

Birimde Çalışan Sağlık Personeli…

Yıl İçinde

Görsel- Uygulamalı Anlatım

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

33

Nütrisyonel Destek

Hastaların Nütrisyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi,Karşılanması ve izlenmesi Yönelik Süreçler

Sağlık çalışanların konu ile ilgili bilgilerin güncellenmesi

Ayçin Ögel (Nütrisyon Hemşiresi)

Uzaktan Eğitim

Sağlık personeli

Yıl İçinde

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

34

Anne Sütünün Önemi ve Devamlılığının Sağlanması Bebek Dostu Hastane Prog

Anne sütünün önemini kavrayabilme Anne sütünde taahütlerimizi bilme Doğru emzirme tekniğini uygulayabilme Etkili emzirmemenin nedenlerini bilme Süt sağma yöntemlerini bilmesüt saklama koşullarını bilme koşullarını bilme

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi ve farkındalığın artmasını sağlamak

Özge BİLGE SEZER (Gebe Okulu Eğit. Hemş.)

Uzaktan Eğitim

Tüm personel

Ekim

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

35

KKKA Hastalığı

KKKA hastalığının bulaşma yollarını ve korunmayı

kavramak

Personelin konu ile ilgili

bilgilenmesini sağlamak

Dr.Emine KURU İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan

Eğitim

-Sağlık Personeli

-Hekimler

Haziran Temmuz

Online Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

36

Kızamık Hastalığı ve Korunma

Kızamık hastalığının bulaşma yolları Hastalıktan korunma Aşılanma

Kızamık hastalığının bulaşma yollarını kavramak ve hastalıktan korunmayı öğrenmek

Dr.Emine KURU İNCİ (Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan Eğitim

Tüm personel

Nisan

Online

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

37

Mevsimsel Grip ve

Soğuk Algınlığı

 

 

-Mevsimsel Grip

-Soğuk Algınlığı

Tanı Tedavi ve Korunma

-Aşılanma

-EL HİJYENİ

-Hastalığının bulaşma yollarını ve korunmayı kavramak

Dr.Emine KURU

İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

 

Uzaktan

Eğitim

Tüm personel

Mart

Nisan

Eylül

Ekim

Online

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

38

AİDS

AİDS Tanı Tedavi ve Korunma

Çalışanların AİDS ve Hastalığın bulaşma ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilenmesi

Dr.Emine KURU

İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan

Eğitim

Tüm Personel

Aralık

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

39

 

 

 

Covid-19

 

 

 

Pandemi

Covıd-19 Virüsü

Standart Önlemler

-İzolasyon Önlemleri

-El Hijyeni

-KKEK (Giyilmesi –Çıkarılması

Personeli Pandemi ve Covid-19 hakkında bilinçlendirme

Dr.Emine KURU İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan

Eğitim

 

 

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Bakanlık

Covid 19

Sunumu

 

 

Diğer

40

Hastane Kalite Standartları Eğitimi

 

Güvenlik Raporlama Sistemi DÖF

-Hasta Dosya Hazırlama

-Kırmızı Kod

Hareket Kısıtlama Doküman hazırlama ve Revizyonlar Güvenli Cerrahi Uygulanaları

-İlaç Güvenliği

-Transfüzyon Güvenliği

- Sözel istem uygulamaları

-Hasta Transferi

-Hasta Düşmeleri

- Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulaması

-Mavi Kod

-Pembe Kod

Personelin Konularla ilgili bilgilerinin güncellenmesini sağlamak

Şule ÇELİK

( Kalite Koordinatörü )

 

 

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

Yıl Boyu

Soru/Cevap

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

41

Güvenlik Raporlama Sistemi

Güvenlik Raporlama Sisteminin amacı önemi ve sorumluluklar Sistemin, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı

- Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme amacının vurgulanması

-Güvenlik Raporlama Sisteminde hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı

- Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve

gizlilik

-Bildirim formlarını nasıl doldurulacağı(Örnek Olaylar Üstünden)

- Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine ilişkin genel bilgi

Personelin konu ile ilgili bilgilendirilmesi

Şule ÇELİK ( Kalite Koordinatörü )

 

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim

Tüm Personel

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

42

Göstergeler

(İndikatörler)

Göstergelerin ( İndikatörlerin ) İzlenmesi

Personelin konu ile ilgili bilgilendirilmesi

Şule ÇELİK

(KaliteKoord. )

Uzaktan

Eğitim

Birim Gösterge

Sorumluları

Yıl Boyu

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer

43

Çalışan Hakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği

-Kesici-delici alet yaralanmaları

-Sağlık tarama programı

- Risk yönetimi

- Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları

-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı

-Kesici-delici alet yaralanmalarının

önlenmesi

-Sağlık tarama programının kavranması

-Çalışanlarda risk yönetiminin kavranması

-Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarınınkavranması

-Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

Şendoğan TOPCU

( İş Güvenliği Uzmanı )

 

 

 

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

Tüm kadrolu personel

12 Ay

Soru-Cevap Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

44

Yemekhane Hizmetleri Eğitimleri

Gıda güvenliği,hijyen eğitimi
Diyet yemeklerinin içeriği
Yemeklerin porsiyonlanması

-Hijyen eğitimi

Yemekhane peronelinin konularla

ilgili bilgi becerilerinin arttırılması

Merve

DEMİRCAN

( Gıda Müh. )

Yüzyüze

Eğitim

Yemekhane çalışanları

Yıl İçinde

Soru-Cevap

Teorik

Slayt

Soru-Cevap

45

Atık Yönetimi

Atık türleri ve Atıkların Türlerine Göre Ayrıştırılması(Tıbbi –Tehlikeli-Evsel Nitelikli Atıklar)

Sıfır Atık Projesi

Atıkların Toplanması,Taşınması,Geçici Depolanması.P60

Yarattığı Sağlık Riskleri Neden Olacak Yaralanmalar ,

Hastalıklar ve Alınacak Tedbirler.-KKEK

Sıfır Atık Projesi

Atık Yönetimi öneminin kavranması

ve uygulanabilme

Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

 

 

Kurum Dışı Uzman

(çevre Müh.)

Uzaktan

Eğitim

 

 

 

Tüm Personel Tıbbi atık taşıma personeline

Yıl İçinde

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Ön Test Son Test

46

Tehlikeli Madde Yönetimi

Tehlikeli madde simgeleri

- Tehlikeli madde maruziyeti ve maruzitte yapılacaklar

İlgili Çalışanların konu ile ilgili

bilgilendirilmesi

Kurum Dışı

Uzman

Uzaktan

Eğitim

İlgili Personel

Yıl İçinde

Online-Slayt

Teorik

Online- Slayt(PDF)

Diğer