T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimimiz 2019 Yıllık Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 18/07/2019

YILLIK EĞİTİM PLANI (2019)
 

Sıra No

 

Eğitim Konusu

 

 

Alt Konu

Amaç/Hedef

Eğitimci Adı

Eğitim Yeri

Eğitime Katılacak Personel

Eğitim Tarih/Süresi

Eğitim Yöntemleri

Eğitimin Aşamaları

Eğitim Materyalleri

Değerlendirme Yöntemi

1

Çalışan Hakları ile İş Sağlığı ve

Güvenliği

 

 

 

 

-Kesici-delici alet yaralanmaları

-Sağlık tarama programı

- Risk yönetimi

- Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçları

-Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı

-Kesici-delici alet yaralanmalarının

önlenmesi

-Sağlık tarama programının kavranması

-Çalışanlarda risk yönetiminin kavranması

-Meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlarınınkavranması

-Kişisel koruyucu ekipman kullanımı

Şendoğan TOPCU
( İş Güvenliği Uzmanı )

Konferans Salonu

Tüm kadrolu personel

 

Şubat-Mart Nisan-Mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül Ekim-Kasım Aralık(16 Saat)

Soru-Cevap

Slayt

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Ön Test

Son Test

Soru-Cevap

2

 

İlkyardım

 

Temel İlkyardım Uygulamaları

 

Eğitime katılan personelin bilgi ve beceri azanması

Şendoğan TOPCU İş GüvenliğiUzmanı

Nuri BÜYÜKİNAL(Lab.Tekn.)

Semine Odası

Planlanan Grup

Ocak-Mart

Nisan

Ekim Kasım

(16 Saat)

Soru-Cevap

Slayt

Teorik ve uygulama

Masaüstü

Bilgisayar /

projektör /Maket

Test-Sınav

3

 

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı

 

-Cerrahi Profilaksi

 

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı

 

 

-Cerrahi Profilaksi

 

Akılcı ilaç kullanımının öneminin kavranması

 

Dr.Emine KURU İNCİ

(Enf.Hast.Uzm.)

Konferans Salonu

 

Tüm Hekimler

 

Cerrahi Hekimler

Ocak-

60 dk

Soru/Cevap

Slayt

 

 

 

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

 

Uzaktan Eğitim

Nisan Temmuz-Ekim

Online-Slayt

Online-Slayt

Katılımcı Görüşü

4

 

 

 

Çalışan Hakları

 

-Mobing

 

Çalışanlara yönelik mobbing uygulamalarının bilinmesi

 

Savaş KURT(Psikolog)

 

Elif Çavuşoğlu

(Çalışan Hakları Birimi Srm)

Konferans Salonu

 

 

Tüm Personel

 

Ocak

60 dk

 

Soru/Cevap

 

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

 

-Beyaz Kod

Beyaz kod uygulamasının kavranması ve uygulanması

Uzaktan Eğitim

Mayıs

Ağustos

Kasım

Online-Slayt

Online-Slayt

Ön Test

Son Test

 

5

Hijyen –Ekipman kul.

-Gıda güvenliğini etkileyecek hast.ve belirtileri

-Ekipman kullanımı

Yemekhane peronelinin konularla ilgili bilgi becerilerinin arttırılması

Gıda Müh.Merve DEMİRCAN

Mutfak

Yemekhane çalışanları

Ocak

60 dk

Düz Anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/ Slayt

Soru-Cevap

6

Beyaz Kod

-Beyaz Kod

Personelin Beyaz kod uygulamasının kavranması ve uygulanması

Kurum Dışı Uzman

(Avukat)

Konferans Salonu

Tüm Personel

 

Ocak

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

7

Multi TravmalıHastaya Yaklaşım

Multi TravmalıHastaya Yaklaşım

 

Acil Birim hekimlerinin konuyla ilgili bilglerinin Güncellenmesi

Uzm.Dr.Yıldıray ÇELENK

Konferans Salonu

Acil Hekimleri

Ocak

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

 

Soru-Cevap

8

Ortopedik Aciller

 

 

Ortopedik Aciller

Acil Birim hekimlerinin konuyla ilgili bilglerinin Güncellenmesi

Uzm.Dr.Kayhan KESİK

Konferans Salonu

Acil Hekimleri

Ocak

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

9

Pediatrik Aciller

 

 

Pediatrik Aciller

Acil Birim hekimlerinin konuyla ilgili bilglerinin Güncellenmesi

Uzm.Dr.Sedat ÖZTÜRK

Konferans Salonu

Acil Hekimleri

Ocak

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

10

 

 

 

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

 

-Kişilerarası iletişimi

-Beden dili

-Empati

-Etkili dinleme

-Etkili konuşma

-Geri bildirim

-İletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar

-Kişilerarası iletişimi tanımlayabilme

-Beden dilini kullanabilme

-Empati yapabilme

- Etkili Dinleyebilme ve konuşabilme

- İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışların kazanılması

 

 

 

Savaş KURT

( Psikolog )

Konferans Salonu

 

 

 

Tüm Personel

 

 

Ocak -60dk

 

 

Soru/Cevap

 

Teorik

 

 

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

 

 

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

 

Mayıs

Aralık

 

Online-Slayt

 

Slayt

 

Ön Test

Son Test

11

 

Anne Sütünün Önemi ve

Devamlılığının Sağlanması Bebek Dostu Hastane Prog

 

Anne sütünün önemini kavrayabilme

Anne sütünde taahütlerimizi bilme

Doğru emzirme tekniğini uygulayabilme

Etkili emzirmemenin nedenlerini bilme

Süt sağma yöntemlerini bilme

süt saklama koşullarını bilme

 

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi ve farkındalığın artmasını sağlamak

 

 

 

 

Özge BİLGE SEZER

( Gebe Okulu Eğitim Hemşiresi )

 

Konferans Salonu

Veri,Yönlendirme,Temizlik ,Güvenlik

 

Ocak/ 60 dk

 

 

Soru/Cevap

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

 

Sağlık Personeli,Sağlık dışı personel

 

Ekim

 

Online-Slayt

Slayt

Katılımcı Değerlendirmesi

12

Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

Acil Birim hekimlerinin konuyla ilgili bilglerinin Güncellenmesi

Uzm.Dr. Burcu YAĞMUR

Konferans Salonu

Acil Hekimleri

Şubat

60dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

13

Yemekhane Hizmetleri Eğitimleri

-Mutfak Hijyeni

-Yatan Hasta Servisinde Dikkat Edilecek Noktalar

-Gıda Güvenliği yöntemi

-Yiyecek Depolama ve Muhafaza Teknikleri

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

Ayfer KAYIŞ
( Diyetisyen )

Mutfak

Mutfak Personeli

27 kişi

Şubat/ 60 dk

 

 

 

Düz Anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

Gözlem

14

Aritmiler

Aritmiler

Acil Birim hekimlerinin konuyla ilgili bilglerinin Güncellenmesi

Uzm.Dr. Burcu YAĞMUR

Konferans Salonu

Acil Hekimleri

Şubat

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

 

15

 

-Sağlık Tarama

 

- Sağlık Tarama ve aşılama prog

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

 

 

 

Songül Karakaş(Atık Brimi Srm.)

Konferans Salonu

 

 

 

Tüm Personel

 

Şubat

Nisan

30 dk

Soru/Cevap

 

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

 

-Atık Yönetimi

 

Tıbbi Atıklar

-Tehlikeli Atıklar

-Evsel Nitelikli Atıklar

-Atıkların toplanması Taşınması,Geçici Depolanması

-Yarattığı Sağlık Riskleri Neden Olacak Yaralanmalar , Hastalıklar ve Alınacak Tedbirler.

-KKEK

Atık Yönetimi öneminin kavranması ve uygulanabilme

Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

 

Uzaktan Eğitim

 

Nisan

Temmuz

 

 

 

 

Online-Slayt

 

Slayt

 

Ön Test

Son Test

 

16

 

 

-Temizlik

- Hastane temizliği (genel alan temizlik kuralları)

-Bölüm bazlı temizlik

-Riskli alan temizliği

Temizlik maddelerinin kullanım özelliklei

KKEK

-Temizlik malzemelerine maruziyette yapılacaklar

 

Hastane ve bölüm bazlı temizlik,

temizliğinin etkin uygulanabilmesi.

 

Belgin Şarlı

(Enf.Hemşiresi)

Konferans Salonu

Temizlik Personeli

 

Şubat- 60 dk

Soru/Cevap

 

 

 

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

 

Ağustos

 

 

 

Online-Slayt

 

Slayt

 

Ön Test

Son Test

17

Kritik Stok Seviyes

Depolama ve Envanter Yönetimii

-Kritik Stok Seviyesi

- Depolama ve Envanter Yönetimii

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ercan Yirmibeşcik ( İdari ve Mali İşler Md. Yrd. )

Seminer Odası

Ambar ve Depo Birimi personelleri

Ayniyatsaymanlığı

Şubat / 60 dk

Düz Anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

 

Soru-Cevap

18

Hastane Otomasyon sistemindeki güncellemeler

-Verilerin HBYS ye doğru bir şekilde girilmesi

-Medula dosya işlemleri,Rapor düzeltme,Yatış işlemleri tekrarı

-Toner kulanı

Veri personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Mustafa Fatih Karadeniz(Bilgi işl.pers.)

Murat Tuna(Bilgi işl.pers.)

Konferans Salonu

Tüm Veri personeli

Şubat / 60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

19

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulama

Kamu İhale Kanunu Mali Mevzuat Sosyal Güvenlik Reformu ve Uygulama

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ercan YİRMİBEŞCİK

( İdari ve Mali İşler Md. Yrd. )

Seminer Odası

Satın alma Personeli

 

Mart

60 dk

Düz Anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar

Soru-Cevap

20

-İzolasyon Önlemleri

 

 

-İzolasyon Önlemleri

-Kullanılan Tanımlayıcı Figürleri

-KKEK

-El hijyeni

 

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak ve farkındalığı arttırmak

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Konferans Salonu

 

 

Tüm personel

 

Mart

60 dk

Soru/Cevap

 

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

Aralık

Online Slayt

Online Slayt

Ön Test

Son Test

 

21

 

 

 

-El hijyeni

• El hijyeni önemi,

endikasyonları

• El hijyeni sağlama yöntemleri

• Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

• El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

• Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

 

 

 

 

-El Hijyeni ,öneminin kavranması ve etkin uygulanması

 

 

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

 

Konferans Salonu

 

 

 

 

Tüm personel

 

 

Mart

60 dk

 

Soru/Cevap

 

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

 

Soru-Cevap

22

Adli Rapor Düzenleme

Adli Rapor Düzenleme

Hekimlerin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

Adli Tıp Uzm.Prof.Dr.Rıza YILMAZKurum Dışı Uzm.

Konferans Salonu

Tüm Hekimler

Mart

120 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

 

 

23

Örnek Alma Yöntemleri

Numune Transferi

-Doğru Örnek Alma Yöntemleri

-Güvenli Numune Transferini

 

Doğru örnek alma ve güvenli transferini öğrenme ve uygulama

 

 

Mikrobiyoloji Uzm.Dr. Aybars ÖZSOY

Konferans Salonu

 

 

Tüm Sağlık personel

Mart

60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

Mart

Online Slayt

 

 

Online Slayt

 

Katılımcı Değerlendirmesi

 

24

 

Transfüzyon

Kan ve Kan Ürünleri transfüzyonu

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

Engin YILMAZ( Kan Merkezi Sorm. )

Uzaktan Eğitim

Sağlık personeli

Mart

 

Online Slayt

 

Teorik

 

 

Online Slayt

Katılımcı Değerlendirmesi

25

TİG eğitimi

 

TİG Dağıtım Anahtarları

 

Personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ayten KARANFİL

( TİG Personeli )

Konferans Salonu

Hekim

Veri pers.

Nisan

30 dk

Düz Anlatım

Soru/Cevap

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

26

 

Kızamık Hastalığı ve Korunma

Kızamık hastalığının bulaşma yolları

Hastalıktan korunma-Aşılanma

Kızamık hastalığının bulaşma yollarını kavramak ve hastalıktan korunmayı öğrenmek

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Konferans Salonu

Tüm personel

 

 

Nisan

60 dk

 

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

27

CPR (Kardiopulmoner Resüsitasyon)

 

- Temel yaşam desteği

 

Temel yaşam desteğini kavrama ve uygulayabilme

 

Uzm.Dr.Serhat Bilir

( Anestezi ve Reanimasyon Uzm.)

Konferans Salonu

Tüm personel

Nisan

 

60 dk

 

Soru/Cevap

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör/

Soru-Cevap

Ön-Son Test

28

Pager Cihaz kullanımı

Mavi Kod,Pembe Kod,Beyaz Kod,Kırmızı Kod Sisteminin Pager Entegrasyonu Kullanımı

Personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Faruk GÜNAY (Teknk Srm.)

Kurum Dışı Telemedic Çağrı ve Haberleşme

Konferans Salonu

İlgili personel

Nisan

 

Görsel-Uygulamalı Anlatım

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

 

Soru-Cevap

 

 

29

 

 

 

 

Hasta Güvenliği

-Güvenli Cerrahi Uygulanaları

-İlaç Güvenliği

-Transfüzyon Güvenliği

- Sözel istem uygulamaları

-Hasta Transferi

-Hasta Düşmeleri

- HastaKimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulaması

-Mavi Kod

-Pembe Kod

Güvenli cerrahinin sağlanması

-İlaç güvenliğinin sağlanması

-Güvenli kan transfüzyonun sağlanması

-Sözel istem uygulamalarını doğru uygulanması

-Güvenli hasta transferinin sağlanması

-Hasta düşmelerinin önlenmesinikavranması

-Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımının öneminin kavranması

-Hasta kimlik doğrulamasının uygulanması

-Mavi kod uygulamasının kavranması

-Pembe kod uygulamasınınkavranması

Şule ÇELİK

( Kalite Koordinatörü )

Konferans Salonu

Tüm Personel

 

Nisan

Temmuz

60 dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru/Cevap Sayt

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

 

 

30

 

Hastane Kalite Standartları

Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Panik Dğer Bildirimi

Güvenli Raporlama Sistemi

-DÖF

-Hasta Dosya Hazırlama

-Kırmızı Kod

-Hareket Kısıtlama

Panik değer bildiriminin uygulanabilmesi

Güvenlik raporlama sisteminin

uygulanabilmesi

Düzeltici önleyici faaliyetlerin

uygulanabilmesi

Hasta dosya hazırlamanın etkin

uygulanabilmesi

Kırmızı kodu kavrayabilme

Yatan Hastalarda hareket kısıtlılığını kavramak

 

Şule ÇELİK

( Kalite Koordinatörü )

Konferans Salonu

 

Tüm Personel

 

Nisan

Temmuz

 

60 dk

 

Soru/Cevap

 

Teorik

 

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

 

Soru-Cevap

 

 

 

31

 

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

-Yangın söndürücülerini ve hortumlarını kullanımı

-Kırmızı kod

Krize müdahale ve afet yönetimi

-Yangın söndürücülerini ve hortumlarını kullanabilme

-Kırmızı kod

Krize müdahale ve afet yönetimi konuları ile ilgili personelin bilgilenmesini sağlamak

 

Ercan ÖZEN

( Sivil Savunma Sorumlusu )

 

Uzaktan Eğitim

 

 

Tüm personel

 

Nisan

 

 

 

 

Online Slayt

 

 

 

 

Teorik

 

 

Online Slayt

 

 

Katılımcı Değerlendirmesi

 

Kasım

 

 

32

 

Risk Yönetimi

-Risk analizi yöntemi

-Tanımlanan risklerin raporlanması

-Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespiti

-Gerekli iyileştirme çalışmaları

 

Hastanede analizleri yapılan, gerçekleşebilecek riskler hakkında çalışanların farkındalığının sağlanması

 

Şendoğan TOPCU
( İş Güvenliği Uzmanı )

 

 

Hedef Grup

(Birim Sorumluları)

Nisan

60dk

 

Soru/Cevap

 

Teorik

Hastane ,Birimler Risk Değerlendirme Planı

 

Soru-Cevap

33

Sterilizasyon Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri

Personelin sterilizasyon –dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgilerinin güncellenmesini sağlamak

Uzm. Dr. Aybars ÖZSOY

Uzaktan Eğitim

Sağlık pers.

Mayıs

 

Online Slayt

 

 

Teorik

 

Online Slayt

 

 

Ön Test

Son Test

 

Sterilizasyon Endoskopi Amel. pers.

Ekim

 

34

Bilgi Güvenliği

Bilgi Yönetim Sistemi

 

-Bilgi Güvenliği

-Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kulanımı

-Hasta bilg. Mahremiyetin ve gizliliğinin korunması

-Temel ağ eğitimi

-Hatırlatıcı faaliyetler hakkında bilgi

-Bilgi güvenliğinin öneminin kavraması ve farkındalık oluşturmak.

- Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kulanımını sağlamak

Fatih Arı( Bilgi işlem sorumlusu)

Uzaktan Eğitim

Tüm personel

 

Mayıs

Eylül

 

 

Online Slayt

 

Teorik

 

Online Slayt

 

Katılımcı Değerlendirmesi

35

Trafik Tedbirleri

Ramazan Bayramı nedeniyle Planlanan Trafik tedbirleri

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

İlknur Keleş

(Eğitim Hemşireşi)

Konferans Salonu

Tüm Personel

 

Mayıs

30 dk

Düz Anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Soru-Cevap

36

KKKA Hastalığı

KKKA hastalığının bulaşma yollarını ve korunmayı kavramak

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Konferans Salonu

-Sağlık Personeli

-Hekimler

Mayıs

60 dk

Soru/Cevap

 

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

Soru-Cevap

Uzaktan Eğitim

Mayıs

Online Slayt

 

Online Slayt

 

 

 

37

 

TGAP

-TGAP hakkında bilgilendirme

-Tasarruf ve Gelir Arttırma ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Farkındalığın Arttırılması

 

Hülya Çorak(hemşire)

Konferans Salonu

 

Veri Pers.

Hekimler

 

Mayıs

 

Düz Anlatım

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar

 

Soru Cevap

 

38

 

Bilgi İşlem Eğtimleri

Verilerin HBYS doğru girilmesi

-Medulla dosya işl.

-Provizyon sorgulama,

Bilgilendirme,Takipler

 

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

AynurBalıkçı

İlker Arslan

Nalan Günay

(Faturalama Çalışanları)

Konferans Salonu

Veri Pers.

Birim Sorm Hemşireleri

Kat Sekreterleri

Mayıs

60 dk

Düz Anlatım

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

 

Soru Cevap

 

39

 

Hastane Enfeksiyonlarının Önemi

- Hastane Enfeksiyonlarının tanımı

- Hastane Enfeksiyonlarının sayıları

- Hastane Enfeksiyonlarının risk faktörleri -KKEK

-Enfeksiyon kontrol önlemleri(El hijyeni,izolasyon önlemleri,akılcı antb.kullanımı,hastane temizliği,sterilizasyon-dezenfeksiyon)

 

Personelin konu ile ilgili bilgilenmesini sağlamak

 

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan Eğitim

Tüm personeli

Haziran

Ekim

Online Slayt

 

Teorik

Online Slayt

 

Katılımcı Değerlendirmesi

40

HBTC Kullanımı

 

 

 

HBTC Preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilecekler

-Kalibrasyon ve kalite kont.süreçlerinin değerlendirilmesi

-Cihazın bakımı ve temizliği

 

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Laboratuvar Sorm.Tek.

Cihazın Kullanıldığı Servisler

Birimde Çalışan Sağlık Personeli…

Haziran

60 dk

Görsel-Uygulamalı Anlatım

Teorik

HBTC

 

Soru-Cevap

41

Nütrisyonel Destek

Hastaların Nütrisyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi,Karşılanması ve izlenmesi Yönelik Süreç

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ayçin Ögel (Nütrisyon Hemşiresi)

Uzaktan Eğitim

Sağlık personeli

Haziran

 

Aralık

Online

Teorik

Online Slayt

Katılımcı Değerlendirmesi

42

Çamaşırhane Eğitimi

-Çamaşır Kabul, Teslim ve Depolama Sistematiği -Doğru Miktarda Temizlik Maddesi Kullanımı

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

İlknur Keleş

(Eğitim Hemşireşi)

Çamaşırhane

Çamaşırhane Personeli

Temmuz

30 dk

Düz Anlatım

Teorik

Kaynak prosedür ve talimat

Soru-Cevap

43

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

-Hasta memnuniyetinin

-Hasta haklarının ve sorumlulukları

-Etik ve hasta hakları

-Hasta memnuniyetinin belirlenmesi

-Hasta haklarının ve sorumluluklarının

kavranması

-Etik ve hasta haklarının kavranması

Gülay ÇAKIR

( Hasta İletişim Bir.Sor.)

 

Uzaktan Eğitim

Tüm Personel

 

Temmuz

Ekim

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Ön-Son Test

44

Hasta Karşılama ,Yönlendirme

-Hastaları karşılama kurallar

Doğru iletişim kurma ve yönlendirme hakkında bilgilendirilmesi

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

İlknur Keleş

(Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan Eğitim

Yönlendirme Personeli(8 Kişi)

Temmuz

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Diğer

45

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ebru LİKOĞLU

( İdari ve Mali İşler Md. Yrd.

Uzaktan Eğitim

Mutemetlik- Tahakkkuk -

Personel

Temmuz/

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Diğer

46

 

Güvenlik Raporlama Sistemi

-Güvenlik Raporlama Sistemi'nin amacı, önemi ve sorumluluklar

- Sistemin, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı

- Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme amacının vurgulanması

-Güvenlik Raporlama Sisteminde hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı

- Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik

-Bildirim formlarını nasıl doldurulacağı

- Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine ilişkin genel bilgi

 

 

 

 

 

 

Personelin konu ile ilgili bilgilendirilmesi

 

 

 

 

 

 

Şule ÇELİK

( Kalite Koordinatörü )

Uzaktan Eğitim

 

 

 

 

 

 

Tüm Personel

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz

 

 

 

 

 

 

 

Online-Slayt

 

 

 

 

 

 

Teorik

 

 

 

 

 

 

Online-Slayt

 

 

 

 

 

 

Diğer

47

Pandemik İnfluenza

Pandemi planı bilgilendirme

Mevsimsel İnfluenza,

Pandemik influenza aşısı

Enfeksiyon kontrolü

Personelin konu ile ilgili bilgilendirilmesi

Dr. Emine KURU İNCİ-(Enf. Hast. Uzm. )

Uzaktan Eğitim

Tüm Personel

 

Temmuz

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Diğer

 

48

 

CPR

Temel yaşam desteğini kavrama ve uygulayabilme

İleri yaşam desteğini kavrama ve uygulayabilme

CPR da kullanılan ilaçları kavrama ve uygulayabilme

Personelin Bilgi ve Becerisinin Güncellenmesi

Uzm.Dr.Serhat Bilir

( Anestezi ve Reanimasyon Uzm.)

Uzaktan Eğitim

Acil Sağlık Personeli

Yoğun Bakım Personeli

Radyoloji pers.Anestezi,Mavi Kod Ekibi

Temmuz

Online-Slayt

Teorik-

Online-Slayt

Ön Test

Son Test

 

 

49

 

Dosyalama Teknikleri ve Yazışma Kuralları

 

Doğru dosyalama tekniklerini ve yazışma kurallarını uygulama

 

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

 

Ebru LİKOĞLU

( İdari ve Mali İşler Md. Yrd.

Uzaktan Eğitim

Mutemetlik Tahakkkuk -

Personel Özlük Evrak Kayıt

Arşiv Birimleri

Ağustos

Görsel-Uygulamalı anlatım

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

projektör

Katılımcı Değerl.

 

50

 

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

 

Stres Yönetimi

-Öfkeyi kontrol etme ve yönetme

-Tükenmişlik Sendromu

-Zor insanlarla iletişim İletişimde kriz yönetimi

-Tükenmişlik Sendromu ve Stresle baş etme yolları

-Öfkeyi kontrol etme ve yönetme

-Zor insanlarla baş edebilme

-İletişimde kriz yönetimi

dinleyebilme

 

Savaş KURT

( Psikolog )

Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

 

Ağustos /

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Uzaktan Eğitim

 

51

 

Trafik Kuralları

 

Trafik kurallarını bilme

 

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ercan YİRMİBEŞCİK

( İdari ve Mali İşler Md. Yrd. )

Uzaktan Eğitim

Şoförler

4 kişi

Ağustos

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Uzaktan Eğitim

52

Kişilerarası İletişim ve Gelişim Eğitimleri

 

Hasta ve yakınları ile iletişim

lgili personelin konu ile ilgili farkındalığın arttırılması

İlknur Keleş

(Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan Eğitim

Temizlik personeli

Ağustos

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

53

İleri İletişim Teknijleri ve Kriz Yönetimi

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

Zor insanlarla iletişim İletişimde kriz yönetimi-Stres yönetimi

lgili personelin konu ile ilgili farkındalığın arttırılması

Savaş KURT

( Psikolog )

Uzaktan Eğitim

Acil Birimi personeli

Ağustos

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

54

Enfeksiyonlardan Korunma ve İletişim

-KKEK

İletişim becerilerinin geliştirilmesi

Enfeksiyon kontrol ve önlemleri

KKEK

lgili personelin konu ile ilgili farkındalığın arttırılması

İlknur Keleş

(Eğitim Hemşireşi)

Uzaktan Eğitim

Morg pers

Ağustos

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

55

Pandemik İnfluenza

- Pandemik İnfluenza etkeni

-Vaka tanımı,algoritması

Tanı ve tedavi protokolleri

-Enfeksiyon kontrolü

İzolasyon

-El hijyeni,

-Hastalığının bulaşma yollarını ve korunmayı kavramak

 

Dr.Emine KURU İNCİ

( Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan Eğitim

Tüm personel

 

Eylül/

 

-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

56

Eczane Eğitimi

İlaçlarda advers etki ve etki bildirimi

-İlaç geçimsizlikleri

-Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ecz.Yeşim Çınar Sarıoğlu

 

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

 

Eylül

 

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

57

Tıbbi sarf malzeme Eczane sarf depo eğitimi

Tıbbi sarf malzeme oumsuz olay ve olumsuz olay bildirimi

Materyovijilans

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Şengül DEMİREL CENGİZ

(Ecz.Sarf Mal. Sor.

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

 

Eylül

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

58

Eczane Eğitimi

İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları

-İlaç stabilitesi

-Yüksek riskli ilaçlar ve kullnımında dikkat edilmesi gereken hususlar

-Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ecz.Emine Kalay Aydın

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

Ekim

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

59

Eczane Eğitimi

Nütrisyonel destek tedavisi ve Nütrisyonel destek ürünleri

-İlaç hazırlama teknikleri

-Tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ecz.Özge Yelen

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

Ekim

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

60

Eczane Eğitimi

Gebelik ve laktasyonda ilaç uygulamaları

-Geriatride güvenli ilaç uygulamaları

-Pediatride güvenli ilaç uygulamaları

Çalışanların konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ecz.Mürüvvet Aydemir

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

Ekim

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

61

Doku ve Organ Bağışı

Doku ve Organ Bağışı , Nakli

Organ bağışı ve naklinin öneminin

kavranması

Berna Ercan(Organ Bağış Bir.Hemş.)

Uzaktan Eğitim

Tüm Personel

 

Ekim

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

62

Eczane Eğitimi

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı antibiyotik kull

Akılcı ilaç kullanımının öneminin

kavranması

Evren Yürütmen

( Eczacı )

Uzaktan Eğitim

Tüm sağlık personel

Kasım

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

63

AİDS

AİDS Tanı Tedavi ve Korunma

Çalışanların AİDS ve Hastalığın bulaşma ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilenmesi

Dr.Emine KURU İNCİ(Enf.Hast.Uzm.)

Uzaktan Eğitim

Tüm Personel

 

Ekim

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

64

Malzeme ve cihaz yönetimi

-Malzemelerin ve cihazların güvenli transferi

-Malze ve cihaz nitelikleri

İlgili Çalışanların konu ile ilgili bilgilendirilmesi

Sevda ULUTÜRK

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Uzaktan Eğitim

Depo Sorum.veTransfer Yapan personel

Aralık/ 60 dk

Düz Anlatım

 

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

 

Katılımcı Değerl.

 

Devlet Arşiv Yönetmeliği

 

Devlet Arşiv Yönetmeliği

 

İlgili personelin konu ile ilgili bilgilerinin güncellenmesi

Ebru LİKOĞLU

( İdari ve Mali İşlerMd. Yrd.

Uzaktan Eğitim

İlgili Personel

 

Aralık/ 60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/

 

Katılımcı Değerl.

65

Radyason Güvenliği

Radyasyon uyguamasının yapıldığı alanlarda hasta ve çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon uyguamasının yapıldığı alanlarda çalışan Personelin konu ile ilgili bilgilendirmek

Rad.Uzm.Dr.Zeynep Yüceler Şener

Uzaktan Eğitim

Sağlık personeli

Aralık

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

66

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

lgili personelin konu ile ilgili farkındalığın arttırılması

Ebru LİKOĞLU

( İdari ve Mali İşlerMd. Yrd.

Uzaktan Eğitim

Gece İdari Memurlar

Aralık

 

Online-Slayt

Teorik

Online-Slayt

Katılımcı Değerl.

67

Tehlikeli Madde

-Tehlikeli madde simgeleri

- Tehlikeli madde maruziyeti ve maruzitte yapılacaklar

İlgili Çalışanların konu ile ilgili bilgilendirilmesi

Kurum Dışı Uzman

Konferans Salonu

İlgili Personel

 

Yıl içinde

/ 60 dk

Soru/Cevap

Teorik

Masaüstü

bilgisayar/ projektör

Soru-Cevap